آموزش )

Baby painter

توضیحات

It is easy coloring game for kids .
Illustration of funny animal.
play for fun with the sound of it with paint.

appname appname appname appname appname

جزییات

تاریخ ارسال: 1395/7/27 18:14:13
نسخه جدید: 3.0
حجم فایل: 5.3 MB

مجوزها

دسترسی کامل به اینترنت
باز نمودن سوکت ها در اینترنت
غیرفعال کردن قفل صفحه شما
com.samsung.android.providers.context.permission.WRITE_USE_APP_FEATURE_SURVEY
album art
This text will be replaced with a player.