کسب و کار )

آموزش اصول استراژی رقابتی در تجارت

توضیحات

‏این که شما چقدر خوب هستید در رقابت مهم نیست، این که شما سریع تر، بهتر و یا حتی ارزان تر از رقیبتان باشید مهم است!‏در این دوره آنیل گوپتا، متخصص استراتژی جهانی، پروفسور دانشگاه مریلند، مرور کلی بر منابع رقابت و مزیت آن دارد. او توضیح می دهد که چطور و چرا شرکت ها در دو عرصه ی ظاهری و غیرظاهری همیشه در رقابت هستند و همین طور چگونه یک مزیت رقابتی پویاست، مزیتی که شما امروز دارید ممکن است فردا مزیت نباشد.‏این دوره هماهنگ با سطح A1.25 PDUs می باشد.آنچه در این دوره آموزشی خواهید آموخت:‏مقدمهخوش آمدید‏فصل اول: چه چیزی برتری شما در رقابت می باشد.برتری در رقابت همواره بصورت نسبی است.رقابت در بر هم خوردگی، جدید.برتری در رقابت هرگز همیشگی نیست.دو روی برتری در رقابت.فصل دوم: منابع برتری در روی صحنه.فهمیدن دینامیک های صنعت، جدید.مدیریت مکمل ها، جدید.همبستگی عمیق با مشتری.تمرکز بر کل چرخه خرید و مصرف.فصل سوم: منابع برتری در پشت صحنه.برتری ساختار زنجیره ارزش.مزیت ارتباطات.رقابت در نوآوری.مزایای مقیاس و حوزه.شناسایی آلفاهایتان.نتیجه گیریاز استراتژی تا عمل.

appname appname appname appname appname

جزییات

تاریخ ارسال: 1395/9/24 14:33:18
نسخه جدید: 1.6
حجم فایل: 1.6 MB

مجوزها

غیرفعال کردن قفل صفحه شما
نوشتن بر روی کارت حافظه
باز نمودن سوکت ها در اینترنت

album art
This text will be replaced with a player.