نواحی | پیمان بزرگ نیا

آوازهای سر کوهی فارس

2,900 تومان (0 )
# عنوان
1 بلال بلال (دل گورودار) 01:50 4 200 تومان
2 ترکی چهرازی 00:48 1 200 تومان
3 جیران جیران 02:11 0 200 تومان
4 حیدرقلی 00:31 0 200 تومان
5 دارابی 06:29 0 200 تومان
6 دشتی شیرازی 09:05 0 200 تومان
7 سر کوهی آباده 00:36 0 200 تومان
8 سر کوهی عمومی 02:59 0 200 تومان
9 سرکوهی داد و بیداد (فسایی) 01:40 2 200 تومان
10 سرکوهی داراب 04:56 1 200 تومان
11 صابوناتی 00:25 0 200 تومان
12 غربتی 03:11 2 200 تومان
13 لای لای خف 03:48 0 200 تومان
14 منظومه حسینا 07:29 0 200 تومان
15 میتی خان 08:55 0 200 تومان
16 کاکام وای 07:22 0 200 تومان
17 گله داری 00:36 0 200 تومان
18 آواز مرو دشتی 16:16 0 200 تومان

اطلاعات

ناشر
مرکز موسیقی حوزه هنری
خواننده
پیمان بزرگ نیا
ژانر
نواحی
سال انتشار
1390
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.