مدرن | فرزاد فضلی

رویای گریز

7,000 تومان (0 )
# عنوان
1 رویا I 05:33 1 1,000 تومان
2 رویا II 05:31 3 1,000 تومان
3 رویا III 01:51 0 1,000 تومان
4 گداز 04:30 0 1,000 تومان
5 گریز 04:03 1 1,000 تومان
6 گذر 03:26 0 1,000 تومان
7 گمان 02:35 0 1,000 تومان
8 گشایش 03:01 1 1,000 تومان

اطلاعات

ناشر
موسسه فرهنگی و هنری راوی آذر کیمیا
خواننده
نگین زمردی
فرزاد فضلی
ژانر
مدرن
سال انتشار
1392
کد مجوز
92-7787
کد کتابخانه ملی
و14883

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.