آموزشی | مهرداد ترابی

ردیف میرزا عبدالله (رهاب)

6,000 تومان (0 )
# عنوان
1 رهاب 01:05 0 1,600 تومان
2 مسیحی (رهاب) 00:26 0 1,600 تومان
3 شاختایی (رهاب) 00:51 0 1,600 تومان
4 تخت طاقدیس (رهاب) 00:34 0 1,600 تومان

اطلاعات

ناشر
شرکت فرهنگی هنری چهارباغ بانگ
چهارباغ بانگ
خواننده
مهرداد ترابی
ژانر
آموزشی
سال انتشار
1392
کد مجوز
3971آ3
کد کتابخانه ملی
6129
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.