مدرن | سام اصفهانی

ماندالای درون

9,000 تومان (0 )
# عنوان
1 پانوراما دزمنه (بخش اول (چهار پانوراما برای پیانو)) 02:58 1 1,000 تومان
2 پانوراما الون (بخش اول (چهار پانوراما برای پیانو)) 06:14 0 1,000 تومان
3 پانوراما نهفت (بخش اول (چهار پانوراما برای پیانو)) 03:11 0 1,000 تومان
4 پانوراما ماهور (بخش اول (چهار پانوراما برای پیانو)) 05:00 0 1,000 تومان
5 خاطره ای درونم است (بخش دوم (پنج قطعه ی تغزلی برای پیانو)) 02:53 0 1,000 تومان
6 توکاتا بر روی تم کردی (بخش دوم (پنج قطعه ی تغزلی برای پیانو)) 02:33 0 1,000 تومان
7 شبدیز (بخش دوم (پنج قطعه ی تغزلی برای پیانو)) 05:05 1 1,000 تومان
8 و... (بخش دوم (پنج قطعه ی تغزلی برای پیانو)) 04:22 0 1,000 تومان
9 آخرین شب زمستان (بخش دوم (پنج قطعه ی تغزلی برای پیانو)) 04:35 0 1,000 تومان

اطلاعات

ناشر
موسسه فرهنگی هنری ماهور
ماهور
خواننده
سام اصفهانی
ژانر
مدرن
سال انتشار
1394
کد مجوز
94-8843
کد کتابخانه ملی
و16419

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.