نواحی-مقامی | امیر حیاتی

موسیقی نواحی ایران - علی گویم، علی جویم (موسیقی کرمانشاهان-صحنه)

9,000 تومان (0 )
# عنوان
1 علی گویم،علی جویم (اجرای 1339) 05:53 0 1,000 تومان
2 سحری 06:12 0 1,000 تومان
3 جلوشاهی 04:03 0 1,000 تومان
4 ساروخانی 07:22 0 1,000 تومان
5 خان امیری 06:35 0 1,000 تومان
6 طرز 05:28 0 1,000 تومان
7 سماع 04:55 0 1,000 تومان
8 سَمَلی سماع 04:07 0 1,000 تومان
9 گِلَه و دره 02:58 0 1,000 تومان
10 سوار سوار 03:26 0 1,000 تومان
11 بال وَشان (سماع) 03:37 0 1,000 تومان
12 جَنگه را 04:00 0 1,000 تومان
13 علی گویم،علی جویم (اجرای 1378) 05:46 0 1,000 تومان

اطلاعات

ناشر
موسسه فرهنگی هنری ماهور
ماهور
خواننده
امیر حیاتی
ژانر
نواحی-مقامی
سال انتشار
1391
کد مجوز
1118-ن
کد کتابخانه ملی
1490و
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.