کلاسیک | لیلی افشار

هزار و یک شب

9,000 تومان (0 )
# عنوان
1 فاندانگو 03:54 0 1,000 تومان
2 پاساکالیا 04:57 0 1,000 تومان
3 زاپاتِدو 03:07 0 1,000 تومان
4 والس ونزوئلایی شماره ی 3 03:13 0 1,000 تومان
5 سِیس پُردِرِچو 03:21 0 1,000 تومان
6 گریستن یک ستاره 04:34 0 1,000 تومان
7 نام 10:08 0 1,000 تومان
8 صدقه برای رضای خدا 03:14 0 1,000 تومان
9 مستم مستم 01:31 0 1,000 تومان
10 دختر بویر احمدی 03:04 0 1,000 تومان
11 رشید خان 01:44 0 1,000 تومان
12 پیش درآمد اصفهان 02:58 0 1,000 تومان
13 سَنَه دَ گالماز 04:37 0 1,000 تومان
14 کوچَه لَرَه سوسَپ میشَم 03:12 0 1,000 تومان
15 کُرد 09:15 0 1,000 تومان
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.