تک نوازی و دو نوازی | حسین عمومی

نی هزار آوای عشق

9,000 تومان (0 )
# عنوان
1 طوسی 04:24 0 1,000 تومان
2 درآمد 01:54 0 1,000 تومان
3 چهار مضراب 06:18 0 1,000 تومان
4 داد، گشایش، ضربی گشایش 06:30 0 1,000 تومان
5 حصار 00:57 0 1,000 تومان
6 ضربی حصار 04:43 0 1,000 تومان
7 شکسته 01:32 0 1,000 تومان
8 فیلی (معرفی گام افشاری) 01:22 0 1,000 تومان
9 ضربی شکسته (مد گردانی در دستگاه نوا) 03:45 0 1,000 تومان
10 دلکش، حزین، خسروانی 02:56 0 1,000 تومان
11 عراق 01:37 0 1,000 تومان
12 ضربی عراق (مد گردانی بر روی آواز اصفهان) 05:02 0 1,000 تومان
13 راک هندی، راک کشمیر، صفیر راک 02:42 0 1,000 تومان
14 بیات راجه و اوج 02:57 0 1,000 تومان
15 تصنیف 07:04 0 1,000 تومان
16 رِنگ 03:06 0 1,000 تومان

اطلاعات

ناشر
موسسه فرهنگی هنری ماهور
ماهور
خواننده
حسین عمومی
مجید خلج
ژانر
تک نوازی و دو نوازی
سال انتشار
1380
کد مجوز
3/3234ج
کد کتابخانه ملی
و 770
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.