محلی | امرالله شاه ابراهیمی

موسیقی نواحی ایران - سماع موسیقی کرمانشاهان،صحنه

9,000 تومان (0 )
# عنوان
1 سحری 07:50 0 1,000 تومان
2 جلو شاهی 04:38 0 1,000 تومان
3 قطار (آوازی) 06:35 0 1,000 تومان
4 ساروخانی (سازی) 03:50 0 1,000 تومان
5 بایه بایه 02:14 0 1,000 تومان
6 گِلَه و دره (سازی) 01:31 0 1,000 تومان
7 قطار (سازی) 02:55 0 1,000 تومان
8 ساروخانی 07:48 0 1,000 تومان
9 سَمَلی سماع 04:51 0 1,000 تومان
10 گِلَه و دره (آوازی) 05:36 0 1,000 تومان
11 سوار سوار 03:42 0 1,000 تومان
12 خان امیری 04:52 0 1,000 تومان
13 جَنگه را 03:11 0 1,000 تومان

اطلاعات

ناشر
موسسه فرهنگی هنری ماهور
ماهور
خواننده
امرالله شاه ابراهیمی
ژانر
محلی
سال انتشار
1379
کد مجوز
1118-ن
کد کتابخانه ملی
و 1483
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.