سنتی | مظفر شفیعی

من جدا گریه کنان ابر جدا ....

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 آواز کرد بیات،دشتی 07:29 0 1,200 تومان
2 آواز،سه تار و تار 03:48 0 1,200 تومان
3 آواز،نی و تار 08:55 0 1,200 تومان
4 باران سرود دیگری سر کن 16:16 0 1,200 تومان
5 تنها 09:05 0 1,200 تومان
6 پیوند مهر 07:22 0 1,200 تومان
7 چهار مضراب بیات ترک 01:40 0 1,200 تومان

اطلاعات

ناشر
موسسه فرهنگی و هنری آوا خورشید
آوا خورشید
خواننده
مظفر شفیعی
ژانر
سنتی
سال انتشار
1388
کد مجوز
6088
کد کتابخانه ملی
12188 و

مشابه

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.