آوازی | مظفر شفیعی

چهارگاه مرکب

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 پیش درآمد 03:52 0 599 تومان
2 درآمد 05:16 0 599 تومان
3 چهارمضراب 01:06 0 599 تومان
4 نغمه 02:32 0 599 تومان
5 زابل 03:03 0 599 تومان
6 تصنیف زابل 02:51 0 599 تومان
7 مویه 02:21 0 599 تومان
8 حصار 02:37 0 599 تومان
9 آواز اصفهان 04:37 0 599 تومان
10 سوز و گداز 03:55 0 599 تومان
11 تصنیف اصفهان 02:35 0 599 تومان
12 اوج 03:57 0 599 تومان
13 شوشتری 02:09 0 599 تومان
14 منصوری 03:01 0 599 تومان
15 گبری زابل 02:47 0 599 تومان
16 تصنیف چهارگاه با رنگ 05:08 0 599 تومان

اطلاعات

خواننده
مظفر شفیعی
ژانر
آوازی
گروه نوازی
سال انتشار
1391
کد مجوز
7313
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.