تلفیقی | خسرو انصاری

مهراب

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 گون 04:10 0 1,100 تومان
2 از پرده (قطعه پیشنهادی) 04:26 0 1,100 تومان
3 گلزار عاشق 05:27 0 1,100 تومان
4 چشم جادو 05:23 0 1,100 تومان
5 محراب 04:42 0 1,100 تومان
6 پروا 04:08 0 1,100 تومان
7 سوز دل 04:01 0 1,100 تومان
8 آواز 05:16 0 1,100 تومان

اطلاعات

ناشر
آوا خورشید
خواننده
خسرو انصاری
رامین ترکیان
ژانر
تلفیقی
سال انتشار
1394
کد مجوز
93-8324
کد کتابخانه ملی
و15658
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.