گروه نوازی، آوازی | مظفر شفیعی

چهارگاه مرکب

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 پیش درآمد 03:52 0 600 تومان
2 درآمد 05:16 0 600 تومان
3 چهارمضراب 01:06 0 600 تومان
4 نغمه 02:32 0 600 تومان
5 زابل 03:03 0 600 تومان
6 تصنیف زابل 02:51 0 600 تومان
7 مویه 02:21 0 600 تومان
8 حصار 02:37 0 600 تومان
9 آواز اصفهان 04:37 0 600 تومان
10 سوز و گداز 03:55 0 600 تومان
11 تصنیف اصفهان 02:35 0 600 تومان
12 اوج 03:57 0 600 تومان
13 شوشتری 02:09 0 600 تومان
14 منصوری 03:01 0 600 تومان
15 گبری زابل 02:47 0 600 تومان
16 تصنیف چهارگاه با رنگ 05:08 0 600 تومان

اطلاعات

ناشر
آوا خورشید
خواننده
فرید خردمند
مظفر شفیعی
امیر شریفی
ژانر
گروه نوازی، آوازی
سال انتشار
1391
کد مجوز
7313
کد کتابخانه ملی
و14247
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.