تک نوازی و دو نوازی | سید حسین طاهرزاده

آثار جاودیدان موسیقی سنتی ایران - در محضر استاد 2

6,000 تومان (0 )
# عنوان
1 درآمد 00:35 0 300 تومان
2 کرشمه 00:41 0 300 تومان
3 آواز 01:03 0 300 تومان
4 توضیحاتی در مورد گوشه های درآمد، کرشمه،آواز 02:30 0 300 تومان
5 درآمد، داد و گشایش "باغبان حرامت باد زین چو من رفتم" 03:31 0 300 تومان
6 مقدمه داد 00:36 0 300 تومان
7 داد 00:33 0 300 تومان
8 مجلس افروز، پرستو 01:22 0 300 تومان
9 خسروانی 02:17 0 300 تومان
10 توضیحاتی درباره صداسازی و شیوه درآوردن صدا از حنجره 02:42 0 300 تومان
11 دلکش 01:27 0 300 تومان
12 فرود 01:33 0 300 تومان
13 تجزیه و تحلیل گوشه دلکش و مقایسه آن با خاوران 08:47 0 300 تومان
14 طرب انگیز 00:51 0 300 تومان
15 مقایسه فرود گوشه های دلکش، خاوران، طرب انگیز 00:45 0 300 تومان
16 مطلبی درباره عدد 3 در موسیقی ایران 04:06 0 300 تومان
17 نیشابورک 02:46 0 300 تومان
18 آواز اصفهان همراه با پیانوی همایون شهردار و ویلن حسین هنگ آفرین (درآمد بیات راجع) به پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت 02:57 0 300 تومان
19 آواز شوشتری همراه با تار غلامحسین درویش خان (درآمد) "به فصل گل ستم از باغبان" 02:54 0 300 تومان
20 دستگاه سه گاه همراه با کمانچه باقرخان (درآمد، زابل، فرود) 05:46 0 300 تومان
21 آواز ابوعطا همراه با کمانچه باقرخان (درآمد، حجاز) بپرس حال من آخر چو بگذری روزی 02:37 0 300 تومان
22 آواز حسینی همراه با تار غلامحسین درویش خان "فریاد از آن نرگس مستی که تو داری" 03:08 0 300 تومان
23 دستگاه ماهور همراه با سنتور اسدالله خان (درآمد،داد،خاوران) "باغبان حرامت باد زین چمن چو من رفتم" 02:25 0 300 تومان
24 آواز افشاری همراه با تار غلامحسین درویش خان(درآمد، جامه دران) 03:21 0 300 تومان

اطلاعات

ناشر
چهارباغ بانگ
خواننده
نورعلی برومند
سید حسین طاهرزاده
ژانر
تک نوازی و دو نوازی
سال انتشار
1382
کد مجوز
1آ/3441
کد کتابخانه ملی
و2078
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.