تک نوازی و دو نوازی | سید حسین طاهرزاده

آثار جاودیدان موسیقی سنتی ایران 3- در محضر استاد 1

6,000 تومان (0 )
# عنوان
1 شور و شهناز با تار نورعلی خان برومند 05:47 0 1,000 تومان
2 شوشتری با تار نورعلی خان برومند 04:45 0 1,000 تومان
3 همایون با سه تار نورعلی خان برومند 19:59 0 1,000 تومان
4 سه گاه با سه تار نورعلی خان برومند 10:23 0 1,000 تومان
5 ابوعطا با ویولن اصغر بهاری 08:15 0 1,000 تومان
6 دشتی با سه تار نورعلی خان برومند 06:27 0 1,000 تومان
7 خسرو شیرین با سه تار نورعلی خان برومند 04:50 0 1,000 تومان

اطلاعات

ناشر
چهارباغ بانگ
خواننده
نورعلی برومند
سید حسین طاهرزاده
ژانر
تک نوازی و دو نوازی
سال انتشار
1382
کد مجوز
1آ/3441
کد کتابخانه ملی
و2078
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.