تلفیقی | احسان حاجی علی عسگر

آوایی در فلامنکو

1,250 تومان (0 )
# عنوان
1 حاسم 06:07 0 400 تومان
2 نصر زمان 07:06 0 400 تومان
3 زهره آفاق 04:31 0 400 تومان
4 آنوشا 05:16 0 400 تومان

اطلاعات

ناشر
موسسه فرهنگی هنری گیتی گویش
خواننده
احسان حاجی علی عسگر
ّبهرام آقاخان
ژانر
تلفیقی
سال انتشار
1393
کد مجوز
93-8339
کد کتابخانه ملی
15671
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.