سنتی | عبدالله خان دوامی

27 تصنیف از عبدالله دوامی

4,300 تومان (0 )
# عنوان
1 آنکه هلاک - بیات ترک 02:25 0 200 تومان
2 آنکه هلاک - همایون 07:38 0 200 تومان
3 از غم عشق تو - سه گاه 05:54 0 200 تومان
4 از کفم رها - افشاری 00:56 7 200 تومان
5 ای آیتی - چهار گاه 01:08 0 200 تومان
6 ای آیتی - چهارگاه 02:47 0 200 تومان
7 ای تیر (لب خوانی ) - ماهور 05:04 0 200 تومان
8 ای کبوتر - ابوعطا 01:59 0 200 تومان
9 با غم عشق تو - دشتی 02:25 0 200 تومان
10 با همراهی اقبال السلطان - افشاری 00:55 0 200 تومان
11 باد فرح بخش - بیات ترک 01:21 0 200 تومان
12 باشد از لعل - بیات اصفهان 02:13 0 200 تومان
13 باشد از لعل - بیات اصفهان 01:42 0 200 تومان
14 به ملا زمان سلطان - همایون 03:36 0 200 تومان
15 بهار دلکش - ابوعطا 04:37 0 200 تومان
16 بیات ترک - برگرفته از تصنیف ای سلسله مو , با شعر دیگر 00:54 3 200 تومان
17 تاب بنفشه - ماهور 00:38 2 200 تومان
18 رفتم در میخانه - نوا 01:43 1 200 تومان
19 سلسله موی دوست - بیات اصفهان 03:37 1 200 تومان
20 عشق تو - ماهور 04:40 0 200 تومان
21 ما در خلوت - ابوعطا 04:19 0 200 تومان
22 نبود زرخت - نوا 03:05 0 200 تومان
23 نمی دانم چه در پیمانه کردی - افشاری 01:33 0 200 تومان
24 هر چه کنی - شور 01:57 1 200 تومان
25 هر که را که بخت - مخالف سه گاه 01:13 0 200 تومان
26 هنگام می و - دشتی 01:14 3 200 تومان
27 گریلی - لب خوانی - شور 03:43 0 200 تومان

اطلاعات

ناشر
موسسه فرهنگی و هنری آوای مهربانی
آوای مهربانی
خواننده
عبدالله خان دوامی
ژانر
سنتی
سال انتشار
1385
کد مجوز
5516
کد کتابخانه ملی
10421 و
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.