گنجینه هنر موسیقی ایران

گریه شمع (ابوعطا) - گنجینه هنر موسیقی ایران 5

تکنوازی و دو نوازی
(0 )

8,000 تومان
1 پیش درآمد (ابوعطا) 01:53 0 799 تومان
2 درآمد (ابوعطا) 00:35 0 799 تومان
3 ادامه ی درآمد (ابوعطا) 01:39 0 799 تومان
4 قطعه دو ضربی، ادامه (ابوعطا) 01:09 0 799 تومان
5 چهارمضراب (ابوعطا) 08:02 0 799 تومان
6 سیخی (ابوعطا) 01:22 0 799 تومان
7 حجاز، ادامه ی حجاز (ابوعطا) 01:01 0 799 تومان
8 چهارمضراب حجاز (ابوعطا) 01:54 0 799 تومان
9 ادامه حجاز، فرود (ابوعطا) 09:48 0 799 تومان
10 چهارپاره (ابوعطا) 01:35 0 799 تومان
11 خسرو و شیرین، فرود، تکرار پیش درآمد، فرود (ابوعطا) 05:03 0 799 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.