تکنوازی و دو نوازی | حسن کیانی نژاد

تنهایی

7,200 تومان (0 )
# عنوان
1 دو نوازی شور (به یاد دخترم کیمیا) 06:01 0 599 تومان
2 هم ساز (سه نوازی شور) 05:32 0 599 تومان
3 درد هجران 07:19 0 599 تومان
4 چهارمضراب شور (تقدیم به استاد حسن کسایی) 05:51 0 599 تومان
5 ناله کویر (دستگاه شور) 05:19 0 599 تومان
6 ترنم (هفت ضربی شوشتری) 04:04 0 599 تومان
7 شکیبایی (دستگاه همایون) 04:50 0 599 تومان
8 بیداد (دستگاه همایون) 05:09 0 599 تومان
9 راست کوک نوازی افشاری 05:12 0 599 تومان
10 دو ضربی افشاری (تقدیم به استاد جلیل شهناز) 04:27 0 599 تومان
11 غمگنانه (دشتی - راست کوک - تقدیم به استاد پرویز مشکاتیان) 07:12 0 599 تومان
12 قلندرانه (چهارمضراب دشتی - تقدیم به استاد محمدرضا لطفی) 03:52 0 599 تومان
13 چهارمضراب دشتی 03:32 0 599 تومان

اطلاعات

خواننده
حسن کیانی نژاد
ژانر
تکنوازی و دو نوازی
سال انتشار
1394
کد مجوز
94-8651
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.