گروه نوازی | مظفر شفیعی

سرمست

3,999 تومان (0 )
# عنوان
1 پیش درآمد راست پنجگاه 04:30 0 499 تومان
2 چهارمضراب 02:54 0 499 تومان
3 آواز راست پنجگاه 09:50 0 499 تومان
4 پنجگاه و شور 08:56 0 499 تومان
5 مقدمه نوروز 01:27 0 499 تومان
6 آواز همایون 06:37 0 499 تومان
7 تصنیف بیداد 03:26 0 499 تومان
8 آواز بیداد و فرود 06:37 0 499 تومان
9 تصنیف راست پنجگاه 04:12 0 499 تومان
10 رنگ راست پنجگاه 02:54 0 499 تومان

اطلاعات

خواننده
مظفر شفیعی
ژانر
آوازی
گروه نوازی
سال انتشار
0
کد مجوز
6601
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.