آوازی | مظفر شفیعی

راست 1

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 پیش درآمد (دستگاه شور) 03:58 0 1,099 تومان
2 درآمد (دستگاه شور) 07:48 0 1,099 تومان
3 تصنیف چه شورها (دستگاه شور) 05:13 0 1,099 تومان
4 سلمک،قرچه،رضوی،تحریر جوادخوانی (دستگاه شور) 08:16 0 1,099 تومان
5 حسینی،دوبیتی حسینی،زیرکش سلمک،سارنگ،فرود به شور (دستگاه شور) 08:33 0 1,099 تومان
6 تصنیف قدیمی (دستگاه شور) 02:38 0 1,099 تومان

اطلاعات

خواننده
مظفر شفیعی
ژانر
آوازی
گروه نوازی
سال انتشار
1391
کد مجوز
7450-90
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.