دکلمه و صدای شاعر | بهمن فرسی

Barkhani_Shahnameh_Rostam_Va_Sohrab

5,999Toman (0 )
# Title
1 داستان رستم و سهراب - قسمت اول 07:27 0 799 Toman
2 داستان رستم و سهراب - قسمت دوم 09:57 0 799 Toman
3 داستان رستم و سهراب - قسمت سوم 08:32 0 799 Toman
4 داستان رستم و سهراب - قسمت چهارم 07:54 0 799 Toman
5 داستان رستم و سهراب - قسمت پنجم 04:57 0 799 Toman
6 داستان رستم و سهراب - قسمت ششم 06:30 0 799 Toman
7 داستان رستم و سهراب - قسمت هفتم 10:53 0 799 Toman
8 داستان رستم و سهراب - قسمت هشتم 09:42 0 799 Toman

Information

خواننده
بهمن فرسی
ژانر
دکلمه و صدای شاعر
سال انتشار
1384
کد مجوز
4709
MusicCover profileImage

Comments

No data to display.