کلاسیک | جمعی از آهنگسازان کلاسیک

ساتی برای آرامش

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 No. 1 - 3 Gymnopedies 03:16 37 399 تومان
2 No. 2 - 3 Gymnopedies 02:42 10 399 تومان
3 No. 3 - 3 Gymnopedies 02:31 10 399 تومان
4 The Sting Of The Medusa - 3 Gymnopedies 03:21 8 399 تومان
5 Carese - 3 Gymnopedies 01:55 10 399 تومان
6 Gold Dust - 3 Gymnopedies 04:29 9 399 تومان
7 The Poor Man's Reverie - 3 Gymnopedies 02:46 9 399 تومان
8 Gymnopedie No. 1 - 3 Gymnopedies 03:03 9 399 تومان
9 No. 1 - 3 Gnossiennes 03:28 8 399 تومان
10 No. 2 - 3 Gnossiennes 01:48 7 399 تومان
11 No. 3 - 3 Gnossiennes 02:48 7 399 تومان
12 The Carrier Of Big Stones 02:22 19 399 تومان
13 Prelude In Tapestry 03:18 0 399 تومان
14 I Want You 05:16 0 399 تومان
15 Gymnopedie No. 2 02:20 1 399 تومان
16 ll. Modestement 01:20 0 399 تومان
17 Prelude To The Heroic Gate Of Heaven 04:38 2 399 تومان
18 Nocturne No. 2 01:50 1 399 تومان

اطلاعات

خواننده
اریک ساتی
جمعی از آهنگسازان کلاسیک
ژانر
کلاسیک
سال انتشار
0
کد مجوز
93-8378

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.