موسیقی فیلم | پیمان یزدانیان

Crossing

10,699Toman (0 )
# Title
1 برزخ 01:36 1 449 Toman
2 انتظار 00:45 1 449 Toman
3 فرشته مرگ 00:39 2 449 Toman
4 آخرین فرصت 01:23 1 449 Toman
5 سوگ 01:22 1 449 Toman
6 گاهی به آسمان نگاه کن 1 01:40 1 449 Toman
7 در انتظار 01:18 0 449 Toman
8 گاهی به آسمان نگاه کن 2 01:45 0 449 Toman
9 عروسی مردگان 04:59 0 449 Toman
10 رقص در باد 01:40 0 449 Toman
11 پایان 03:54 0 449 Toman
12 سرگردان در شب 01:33 0 449 Toman
13 خیال 02:20 0 449 Toman
14 اینستالیشین 03:31 0 449 Toman
15 تمام عبورها 02:22 0 449 Toman
16 دوردست 01:41 0 449 Toman
17 در خواب یک پروانه 03:03 0 449 Toman
18 پرنده باز کوچک 01:42 0 449 Toman
19 نوستالژی 02:03 0 449 Toman
20 پرنده ها را رها کن 01:05 0 449 Toman
21 سفر 00:44 0 449 Toman
22 بازار 01:38 0 449 Toman
23 پرنده باز کوچک 01:01 0 449 Toman
24 مارش آذری 02:21 0 449 Toman

Information

خواننده
پیمان یزدانیان
ژانر
موسیقی فیلم
سال انتشار
1385
کد مجوز
3/5297ت
MusicCover profileImage

Comments

No data to display.