کلاسیک | پیمان یزدانیان

سوئیت ها

9,999 تومان (0 )
# عنوان
1 سوئیت کوچک کنسرت – موومان اول 00:48 0 529 تومان
2 سوئیت کوچک کنسرت – موومان دوم 01:04 0 529 تومان
3 سوئیت کوچک کنسرت – موومان سوم 00:59 0 529 تومان
4 سوئیت اکسپرسیون – موومان اول 01:51 0 529 تومان
5 سوئیت اکسپرسیون – موومان دوم 02:02 0 529 تومان
6 سوئیت اکسپرسیون – موومان سوم 02:24 0 529 تومان
7 سوئیت اکسپرسیون – موومان چهارم 01:45 0 529 تومان
8 سوئیت یادمان – موومان دوم – سهراب سپهری 03:19 0 529 تومان
9 سوئیت حزن – موومان اول 03:37 0 529 تومان
10 سوئیت حزن – موومان دوم 03:46 0 529 تومان
11 سوئیت حزن – موومان سوم 02:59 0 529 تومان
12 سوئیت حزن – موومان چهارم 02:16 0 529 تومان
13 سوئیت حزن – موومان پنجم 02:36 0 529 تومان
14 سوئیت یادمان – موومان اول – تار 03:13 0 529 تومان
15 سوئیت چند دستور غذای ایرانی برای سرآشپز فرانسوی – موومان اول 01:49 0 529 تومان
16 سوئیت چند دستور غذای ایرانی برای سرآشپز فرانسوی – موومان دوم 02:58 0 529 تومان
17 سوئیت چند دستور غذای ایرانی برای سرآشپز فرانسوی – موومان سوم 04:06 0 529 تومان
18 سوئیت چند دستور غذای ایرانی برای سرآشپز فرانسوی – موومان چهارم 03:11 0 529 تومان
19 سوئیت یادمان – موومان سوم - شکوه 03:42 0 529 تومان

اطلاعات

خواننده
پیمان یزدانیان
ژانر
کلاسیک
سال انتشار
1388
کد مجوز
6322
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.