موسیقی فیلم | پیمان یزدانیان

On_the_Wind

10,000Toman (0 )
# Title
1 باز آشنا 02:19 0 500 Toman
2 غریق 01:19 0 500 Toman
3 جستجو 01:11 0 500 Toman
4 سایه آب 1 00:50 0 500 Toman
5 آن شب 01:47 0 500 Toman
6 خاطرات پنهان 01:29 0 500 Toman
7 سایه آب 2 01:37 0 500 Toman
8 پاداش سکوت 04:21 0 500 Toman
9 معجزه 00:29 0 500 Toman
10 پا به پای باد 01:48 0 500 Toman
11 مناجات 01:20 0 500 Toman
12 تا نرسیدن 01:23 0 500 Toman
13 دیدار 00:51 0 500 Toman
14 شور 01:19 0 500 Toman
15 یک تکه نان 03:51 0 500 Toman
16 سربازهای جمعه 1 02:45 0 500 Toman
17 سربازهای جمعه 2 05:41 0 500 Toman
18 روزها و روزها 06:19 0 500 Toman
19 خیال 01:32 0 500 Toman
20 تانگو 02:48 0 500 Toman

Information

خواننده
پیمان یزدانیان
ژانر
موسیقی فیلم
سال انتشار
1387
کد مجوز
5727
MusicCover profileImage

Comments

No data to display.