مدرن | هوشیار خیام

هزار اقاقی

10,699 تومان (0 )
# عنوان
1 غزل 1 04:27 0 899 تومان
2 غزل 2 04:44 0 899 تومان
3 غزل 3 05:01 0 899 تومان
4 غزل 4 02:51 0 899 تومان
5 غزل 5 02:47 0 899 تومان
6 غزل 6 03:03 0 899 تومان
7 غزل 7 02:38 0 899 تومان
8 غزل 8 02:08 0 899 تومان
9 غزل 9 03:50 0 899 تومان
10 غزل 10 02:22 0 899 تومان
11 غزل 11 02:43 0 899 تومان
12 غزل 12 08:33 0 899 تومان

اطلاعات

خواننده
هوشیار خیام
ژانر
مدرن
سال انتشار
1388
کد مجوز
6189
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.