موسیقی فیلم | hossein alizade

Avaze_Gonjeshkha

9,699Toman (0 )
# Title
1 رقص امید 03:04 0 609 Toman
2 شتر مرغ 03:02 0 609 Toman
3 سراب 02:02 0 609 Toman
4 شوق رفتن 04:44 0 609 Toman
5 تکه ای از آسمان 01:39 0 609 Toman
6 رقص زندگی 02:03 0 609 Toman
7 خواب و بیداری 05:03 0 609 Toman
8 فرار 03:32 0 609 Toman
9 آسمان در آب 01:42 0 609 Toman
10 آسمان 02:02 0 609 Toman
11 دست های کوچک 02:19 0 609 Toman
12 رقص نور 03:02 0 609 Toman
13 شوق وصال 05:42 0 609 Toman
14 خیال 03:05 0 609 Toman
15 وصال 05:02 0 609 Toman
16 سفر 02:26 0 609 Toman

Information

خواننده
حسین علیزاده
ژانر
موسیقی فیلم
سال انتشار
1387
کد مجوز
5865

Recommend

MusicCover profileImage

Comments

No data to display.