مدرن | گلفام خیام

راوی

10,299 تومان (0 )
# عنوان
1 فانتزی عمر خیام 04:51 0 799 تومان
2 گل زرین 09:49 0 799 تومان
3 تم واریاسیون های بیزانتین 01:31 0 799 تومان
4 واریاسیون 1 01:55 0 799 تومان
5 واریاسیون 2 05:32 0 799 تومان
6 واریاسیون 3 11:10 0 799 تومان
7 واریاسیون 4 06:09 0 799 تومان
8 مینیاتور ایرانی – گل گشت 02:02 0 799 تومان
9 مینیاتور ایرانی – رباب نواز 01:10 0 799 تومان
10 مینیاتور ایرانی – برگی از یک غزل 03:42 0 799 تومان
11 مینیاتور ایرانی – شاهزاده و زاهد 00:50 0 499 تومان
12 مینیاتور ایرانی – گل مرغ 01:55 0 799 تومان
13 فانتزی برای اوهانا 05:27 0 799 تومان

اطلاعات

خواننده
گلفام خیام
ژانر
مدرن
سال انتشار
1390
کد مجوز
7010

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.