موسیقی فیلم | مرتضی ساعدی

Kabod

10,299Toman (0 )
# Title
1 ای کاش 03:25 0 799 Toman
2 چند لحظه سکوت 02:00 0 799 Toman
3 کاخ 02:26 0 799 Toman
4 مالگورزاتا 1 03:14 0 799 Toman
5 مالگورزاتا 2 02:05 0 799 Toman
6 کودکان پیر 02:15 0 799 Toman
7 تپش 03:45 0 799 Toman
8 سه تار 01:47 0 799 Toman
9 نگاه 04:12 0 799 Toman
10 آواز 12:24 0 799 Toman
11 من 02:40 0 799 Toman
12 کبود 02:20 0 799 Toman
13 هارپ 02:19 0 799 Toman

Information

خواننده
مرتضی ساعدی
ژانر
موسیقی فیلم
سال انتشار
1390
کد مجوز
6546
MusicCover profileImage

Comments

No data to display.