موسیقی فیلم | مرتضی ساعدی

کبود

10,299 تومان (0 )
# عنوان
1 ای کاش 03:25 0 799 تومان
2 چند لحظه سکوت 02:00 0 799 تومان
3 کاخ 02:26 0 799 تومان
4 مالگورزاتا 1 03:14 0 799 تومان
5 مالگورزاتا 2 02:05 0 799 تومان
6 کودکان پیر 02:15 0 799 تومان
7 تپش 03:45 0 799 تومان
8 سه تار 01:47 0 799 تومان
9 نگاه 04:12 0 799 تومان
10 آواز 12:24 0 799 تومان
11 من 02:40 0 799 تومان
12 کبود 02:20 0 799 تومان
13 هارپ 02:19 0 799 تومان

اطلاعات

خواننده
مرتضی ساعدی
ژانر
موسیقی فیلم
سال انتشار
1390
کد مجوز
6546
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.