کلاسیکال | هوشیار خیام

زهی ها

9,990 تومان (0 )
# عنوان
1 شیشه رنگی (برای پیانو و ارکستر زهی) 06:27 0 999 تومان
2 سونات پاییزی (برای ویلن و پیانو) 09:18 0 999 تومان
3 چنگ (برای ویلنسل و پیانو) - موومان اول 01:56 0 999 تومان
4 چنگ (برای ویلنسل و پیانو) - موومان دوم 04:19 0 999 تومان
5 چنگ (برای ویلنسل و پیانو) - موومان سوم 05:23 0 999 تومان
6 کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی - موومان اول 13:24 0 999 تومان
7 کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی - موومان دوم 04:28 0 999 تومان
8 کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی - موومان سوم 05:16 0 999 تومان
9 سونات زمستانی (برای ویلنسل و پیانو) 11:06 0 999 تومان
10 یک شروع خوب (برای کوئینتت زهی) 04:38 0 999 تومان

اطلاعات

خواننده
هوشیار خیام
ژانر
کلاسیکال
سال انتشار
1391
کد مجوز
7043
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.