آوازی | غلامحسین بنان

آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - دستگاه سه گاه 2

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 مرکب خوانی در دستگاه سه گاه 09:45 0 799 تومان
2 دستگاه سه گاه اجرای خصوصی 1 06:39 0 799 تومان
3 دستگاه سه گاه اجرای خصوصی 2 03:50 0 799 تومان
4 دستگاه سه گاه اجرایی دیگر 1 16:18 0 799 تومان
5 دستگاه سه گاه اجرایی دیگر 2 15:36 0 799 تومان
6 دستگاه سه گاه اجرایی دیگر 3 14:02 0 799 تومان
7 تصنیف شب 05:04 0 799 تومان
8 تصنیف آرزوی دل 05:59 0 799 تومان

اطلاعات

خواننده
غلامحسین بنان
ژانر
آوازی
آموزشی
سال انتشار
1387
کد مجوز
5632

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.