گروه نوازی | ایرج بسطامی

کنسرت راست پنجگاه (لوح اول)

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 قطعه کاروانیان 06:01 1 699 تومان
2 تکنوازی سنتور 01:51 0 699 تومان
3 تصنیف مقام صبر 10:08 0 699 تومان
4 تکنوازی عود 02:49 0 699 تومان
5 گروه نوازی همراه با آواز 07:37 0 699 تومان
6 تصنیف صنم 02:41 0 699 تومان
7 آواز دشتستانی همراه با نی 08:49 0 699 تومان
8 تصنیف من و دل 08:37 0 699 تومان
9 آواز بیات اصفهان همراه با تار 05:48 0 699 تومان
10 چند مضراب پنجگاه 06:26 0 699 تومان

اطلاعات

خواننده
ایرج بسطامی
ژانر
آوازی
گروه نوازی
سال انتشار
1383
کد مجوز
2/4445ج
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.