آوازی | ابراهیم نقدیان

نگاه

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 مستم به عشقت یا علی 07:25 0 699 تومان
2 شهر بم 07:03 0 699 تومان
3 نگاه 07:46 0 699 تومان
4 رفتم 03:41 0 699 تومان
5 غباری در بیابان 06:06 0 699 تومان
6 ای سحر 04:58 0 699 تومان
7 مه رویان 05:06 0 699 تومان
8 رنگ بیات ترک 01:37 0 699 تومان
9 دو بیتی سازی 02:17 0 699 تومان
10 کرشمه و سوز و گداز 03:07 0 699 تومان

اطلاعات

خواننده
ابراهیم نقدیان
امیر اشکبوس
ژانر
آوازی
گروه نوازی
سال انتشار
0
کد مجوز
5792

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.