گروه نوازی | ساسان بازگیر

صبح خیزان

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 تصنیف صبح خیزان 06:35 0 699 تومان
2 تکنوازی تار 04:01 0 699 تومان
3 دو ضربی نوا همراه با آواز 05:29 0 699 تومان
4 کرشمه به روایت استاد خاتم عسگری 03:25 0 699 تومان
5 چهارمضراب نوا 03:57 0 699 تومان
6 ساز و آواز نیشابورک 03:46 0 699 تومان
7 تصنیف هواخواه 05:41 0 699 تومان
8 ساز و آواز نهفت 06:08 0 699 تومان
9 مثنوی گوشت به روایت استاد محسن کرامتی 04:38 0 699 تومان
10 تصنیف باده خاص 05:14 0 699 تومان

اطلاعات

خواننده
ساسان بازگیر
بهروز افشار
ژانر
آوازی
گروه نوازی
سال انتشار
1393
کد مجوز
93-8298

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.