موسیقی فیلم | موریس ژار

شناخت نامه ی آهنگ سازان بزرگ سینمای جهان: موریس ژار (لوح 2)

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 A Walk in the Clouds 03:07 0 499 تومان
2 Doctor Zhivago - Lara's Theme 03:22 0 499 تومان
3 Ryan's Daughter - Suite 08:57 0 499 تومان
4 The Professionnals - Overture 05:28 0 499 تومان
5 Fatal Attraction - Theme 05:02 0 499 تومان
6 The Tin Drum - Suite 06:59 0 499 تومان
7 No Way Out - Main Suite 03:32 0 499 تومان
8 Ennemy Mine - Suite 09:28 0 499 تومان
9 The Night of the Generals 03:56 0 499 تومان
10 El Condor - Main Title 03:23 0 499 تومان
11 The Man Who Would Be King 04:27 0 499 تومان
12 Witness - Building the Barn 05:05 0 499 تومان
13 Gorillas in The Mist 05:06 0 499 تومان

اطلاعات

خواننده
موریس ژار
ژانر
موسیقی فیلم
سال انتشار
0
کد مجوز
0
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.