موسیقی فیلم | موریس ژار

شناخت نامه ی آهنگ سازان بزرگ سینمای جهان: موریس ژار (لوح 3)

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 The Message 03:03 0 499 تومان
2 Hegira 04:40 0 499 تومان
3 Building The First Mosque 02:35 0 499 تومان
4 The Sura 03:35 0 499 تومان
5 Presence of Mohammad 02:12 0 499 تومان
6 Entry To Mecca 03:15 0 499 تومان
7 The Decleration 02:41 0 499 تومان
8 The First Martyrs 02:28 0 499 تومان
9 Fight 04:13 0 499 تومان
10 Spread of Islam 03:37 0 499 تومان
11 Broken Idols 03:41 0 499 تومان
12 The Faith of Islam 02:31 0 499 تومان

اطلاعات

خواننده
موریس ژار
ژانر
موسیقی فیلم
سال انتشار
0
کد مجوز
0
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.