موسیقی فیلم | جان ویلیامز

شناخت نامه ی آهنگ سازان بزرگ سینمای جهان: جان ویلیامز (لوح 1)

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 Star Wars - Main Title 05:46 0 499 تومان
2 ET - Flying Theme 03:43 0 499 تومان
3 Superman - Main Title 04:27 0 499 تومان
4 Indiana Jones and the temple of Doom - Parade of the Slave Children 04:55 0 499 تومان
5 Sugarland - Express Theme 03:39 0 499 تومان
6 Jaws - Theme 02:55 0 499 تومان
7 Olympic Fanfare and Theme - Bugler's Dream 04:30 0 499 تومان
8 Return of the Jedi- Luke and Leia 05:03 0 499 تومان
9 The Reivers - Main Title 05:17 0 499 تومان
10 The Empire Strikes Back - Theme 03:08 0 499 تومان
11 Indiana Jones and the Last - Scherzo for Motorcycle and Orchestra 02:51 0 499 تومان
12 Empire of the Sun - Cadillac of the Skies 04:59 0 499 تومان
13 Raiders of the Lost ARK - Raiders March 05:13 0 499 تومان
14 Close Encounters of the Third Kind - Suite 09:43 0 499 تومان

اطلاعات

خواننده
جان ویلیامز
ژانر
موسیقی فیلم
سال انتشار
0
کد مجوز
0
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.