موسیقی فیلم | جان بری

شناخت نامه ی آهنگ سازان بزرگ سینمای جهان: جان باری (لوح 1)

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 Zulu - Main Theme 07:43 0 499 تومان
2 From Russia With Love - Main Theme 02:20 0 499 تومان
3 Goldfinger - Main Theme 02:32 0 499 تومان
4 The Ipcress File - A Man Alone 04:04 0 499 تومان
5 Thunderball - Main Theme 02:20 0 499 تومان
6 The Wrong Box - Main Theme 02:48 0 499 تومان
7 Born Free - Main Theme / The Lions At Play 05:52 0 499 تومان
8 You Only Live Twice - Main Theme 06:14 0 499 تومان
9 Deadfall - Romance For Guitar And Orchestra 02:42 0 499 تومان
10 Deadfall - Romance For Guitar And Orchestra 10:54 0 499 تومان
11 On Her Majesty's Secret Service - Ski Chase 04:20 0 499 تومان
12 Midnight Cowboy - Main Theme 04:02 0 499 تومان
13 Walkabout - Back To Nature 03:58 0 499 تومان
14 A View To A Kill - Wine With Stacy / Snow Job 04:47 0 499 تومان
15 The Scarlet Letter - Love Theme 03:02 0 499 تومان

اطلاعات

خواننده
جان بری
ژانر
موسیقی فیلم
سال انتشار
0
کد مجوز
0
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.