موسیقی فیلم | جان بری

شناخت نامه ی آهنگ سازان بزرگ سینمای جهان: جان باری (لوح 2)

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 The Lion In Winter - Suite 08:13 0 499 تومان
2 The Appointment - Theme 02:19 0 499 تومان
3 Eleanor And Franklin - Main Theme 01:30 0 499 تومان
4 Diamonds Are For Ever - Main Theme 03:08 0 499 تومان
5 The Persuaders 02:11 0 499 تومان
6 The Man With The Golden Gun 03:01 0 499 تومان
7 The Dove - Main Theme 06:32 0 499 تومان
8 The Tamarind Seed - Play It Again 02:30 0 499 تومان
9 King Kong - Prelude And Love Theme 04:55 0 499 تومان
10 The Deep - Main Theme 04:02 0 499 تومان
11 Hanover Street - Main Theme 04:53 0 499 تومان
12 Moonraker - Miss Goodhead Meets Bond 03:27 0 499 تومان
13 Somewhere In Time - Main Theme 06:13 0 499 تومان
14 High Road To China - Suite 08:12 0 499 تومان
15 The Cotton Clun - Suite 06:32 0 499 تومان

اطلاعات

خواننده
جان بری
ژانر
موسیقی فیلم
سال انتشار
0
کد مجوز
0
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.