موسیقی فیلم | جان بری

شناخت نامه ی آهنگ سازان بزرگ سینمای جهان: جان باری (لوح 3)

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 The James Bond - Theme 02:56 0 499 تومان
2 The Black Hole - Overture 04:59 0 499 تومان
3 Frances 04:14 0 499 تومان
4 Mister Moses - Suite 07:53 0 499 تومان
5 Octopussy - Palace Fight 04:10 0 499 تومان
6 Body Heat - Main Theme 04:36 0 499 تومان
7 Out of Africa - Main Theme 04:29 0 499 تومان
8 The Living Daylights - Hercules Take off 03:04 0 499 تومان
9 Dances With Wolves - The John Dunber Theme 02:33 0 499 تومان
10 Chaplin - Main Theme 02:59 0 499 تومان
11 Moviola (Featured In Across The Sea of Time) 04:10 0 499 تومان
12 Indecent Proposal - Main Theme 04:46 0 499 تومان
13 The Specialist - Suite 06:32 0 499 تومان
14 Cry the Beloved Country - Main Theme 04:38 0 499 تومان
15 Mercury Rising - The Story Ends 05:53 0 499 تومان

اطلاعات

خواننده
جان بری
ژانر
موسیقی فیلم
سال انتشار
0
کد مجوز
0
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.