گروه نوازی | پیمان خازنی

بر من گذشت

5,999 تومان (0 )
# عنوان
1 بر من گذشت (ابوعطا) 05:44 0 1,299 تومان
2 کوچه (دشتی) 06:46 0 1,299 تومان
3 باغ رویا (ماهور) 04:52 0 1,299 تومان
4 مجنون (دشتی) 05:56 0 1,299 تومان
5 رفتم (بیات اصفهان) 04:40 0 1,299 تومان

اطلاعات

خواننده
پیمان خازنی
بابک بابایی
ژانر
آوازی
گروه نوازی
سال انتشار
1393
کد مجوز
93-8230

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.