آوازی | پرواز همای

در شب گیسوان تو

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 در شب گیسوان تو 08:46 42 1,000 تومان
2 شبان آهسته می گریم 03:38 5 1,000 تومان
3 غم کهنه 07:06 2 1,000 تومان
4 دیوانه تری 06:40 6 1,000 تومان
5 زبان نگاه 07:51 2 1,000 تومان
6 آب طلب نکرده 09:15 2 1,000 تومان
7 بی کَس 09:05 5 1,000 تومان
8 باز هوایی شده ای 06:30 3 1,000 تومان

اطلاعات

خواننده
پرواز همای
ژانر
آوازی
سال انتشار
1394
کد مجوز
94-8824
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.