1 آره عاشق توام 03:30 1 300 تومان
2 ِبا تو رو ابرام 03:29 0 300 تومان
3 باورم نمیشه رفتی 04:09 0 300 تومان
4 دن و دانه - نریشن 03:11 0 300 تومان
5 دن و دانه 04:00 7 300 تومان
6 انتخاب 03:19 0 300 تومان
7 گریه تعطیله 03:51 1 300 تومان
8 حس قشنگ 03:28 0 300 تومان
9 جدایی 05:15 0 300 تومان
10 منحصر به فردم 03:18 0 300 تومان
11 نگو دیره 04:28 0 300 تومان
12 یواش یواش 03:23 0 300 تومان
13 زخم زبون 03:57 0 300 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.