کلاسیک | پیمان فخاریان

آینه ای برای تاریکی

9,000 تومان (0 )
# عنوان
1 روایت 02:21 2 1,000 تومان
2 تصویر تو در من 06:33 1 1,000 تومان
3 انبساط عشق 05:10 0 1,000 تومان
4 تردید 03:17 1 1,000 تومان
5 اگر دیگر نخندیم 06:01 0 1,000 تومان
6 بعد از ویرانی 06:12 0 1,000 تومان
7 تنهایی 04:46 0 1,000 تومان
8 خاطرات 05:06 0 1,000 تومان
9 آینه ای برای تاریکی 05:31 0 1,000 تومان
10 روزنه 03:29 0 1,000 تومان

اطلاعات

ناشر
ماهور
خواننده
پیمان فخاریان
کوشا صرافی گوهر
ژانر
کلاسیک
سال انتشار
1395
کد مجوز
94-9085
کد کتابخانه ملی
و16783
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.