سنتی | همایون شجریان

شوق دوست

12,000 تومان (0 )
# عنوان
1 تصنیف "دلشده" 06:44 2 1,400 تومان
2 ساز و اواز سه گاه "شوق دوست" 13:37 0 1,400 تومان
3 تصنیف "بخت سرکش" 06:28 0 1,400 تومان
4 تکنوازی تار 00:54 0 1,400 تومان
5 چهارمضراب مخالف همراه با آواز "شوق دوست" 06:05 0 1,400 تومان
6 آواز مغلوب و فرود "شوق دوست" 02:18 1 1,400 تومان
7 تصنیف مخالف "مست نگاه" 05:43 0 1,400 تومان
8 ساز و آواز مثنوی مخالف "دریای دل" 09:56 0 1,400 تومان
9 تصنیف "بت عاشقان" 06:07 0 1,400 تومان

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.