1 پیش درآمد سرانداز 06:34 3 1,100 تومان
2 تکنوازی سنتور 01:08 0 1,100 تومان
3 چهارمضراب سروناز 02:31 1 1,100 تومان
4 ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، داد، شکسته) 15:07 0 1,100 تومان
5 ساز و آواز (شهاب، قطار) 04:21 0 1,100 تومان
6 تصنیف آستان جانان 06:01 1 1,100 تومان
7 تکنوازی سنتور (بیات ترک، فرود به شور) 01:56 0 1,100 تومان
8 تکنوازی سنتور (کردبیات) 02:06 0 1,100 تومان
9 ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود) 11:18 0 1,100 تومان
10 ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...) 18:56 0 1,100 تومان
11 تصنیف شیدائی 05:00 0 1,100 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.