آوازی | محمدرضا شجریان

طریق عشق

10,000 تومان (0 )
# عنوان
1 پیش درآمد افشاری (گل نوش) 08:10 26 1,000 تومان
2 تکنوازی سنتور 02:58 19 1,000 تومان
3 سنتور و آواز 08:02 21 1,000 تومان
4 چهارمضراب (دل انگیز) 04:48 25 1,000 تومان
5 تار و آواز 09:27 5 1,000 تومان
6 تصنیف دل مجنون 05:56 11 1,000 تومان
7 نی و آواز 06:04 10 1,000 تومان
8 کمانچه و آواز 04:31 5 1,000 تومان
9 تصنیف (ساقی) 08:42 6 1,000 تومان
10 تصنیف جان جهان 07:06 6 1,000 تومان

اطلاعات

خواننده
محمدرضا شجریان
پرویز مشکاتیان
ژانر
آوازی
سال انتشار
1395
کد مجوز
95-9291

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.